دلیل واریز نشدن یارانه بهمن ۱۴۰۲ اعلام شد

دلیل واریز نشدن یارانه بهمن ۱۴۰۳ اعلام شد

یارانه مرحله ۱۵۶ بر اساس دهک‌بندی اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های اول تا سوم کل کشور واریز و از ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه قابل برداشت است. اما هنوز یارانه برخی واریز نشده است همین باعث شده است تا سرپرستان به دنبال دلیل واریز نشدن یارانه بهمن ۱۴۰۳ باشند. گفتنی است برای نظم بخشی هر چه بیشتر به پرداخت یارانه‌ها و مستمری‌های موضوع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، از این ماه پرداخت‌ یارانه ها تغییر کرده است. یارانه معیشتی دهک یک تا سوم ۲۵ هرماه و سایر یارانه بگیران روز ۳۰ هرماه واریز خواهد شد. گفتنی است رقم کالا برگ از بهمن تا اردیبهشت سال آینده ۱۲۰ هزارتومان به ۲۲۰ هزارتومان افزایش پیدا کرده است.