رایزنی معاونان وزرای خارجه ایران و عمان

به گزارش باملین به نقل از تسنیم، دهمین کمیته رایزنی سیاسی و راهبردی ایران و عمان با حضور علی باقری و خلیقه الحارثی معاونان وزرای خارجه ایران و عمان در تهران برگزار شد.

علی باقری نوشت: دیدار با برادر عزیزم شیخ خلیفه الحارثی همیشه مفید و موجب شادی است. روابط ایران و سلطان نشین عمان الگویی برای سیاست همسایگی است.