زمان دقیق واریز حقوق اسفندماه معلمان بازنشسته و بازنشستگان کشوری مشخص شد

به گزارش باملین، پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۳ بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری از جمله فرهنگیان بازنشسته از دقایقی قبل با ارسال پیامک از سوی بانک صادرات در تهران و برخی از استانهای کشورآغاز شد.

این روند تا پایان امشب ادامه دارد و ممکن است در مواردی روز ۵ شنبه صورت بگیرد.

گفتنی است بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری می باشند.