سالی که در تهران ۸ متر برف بارید! + عکس

روزنامه اطلاعات در سال ۵۰ خبر از بارش برف سنگین در تهران نوشت. ارتفاع برف نشسته بر زمین در دامنه‌های جنوبی البرز را در برخی نقاط بین ۶ تا ۸ متر گزارش کرده‌ بودند و دمای هوا در شهرستان فیروزکوه به ۳۶ درجه سانتیگراد زیر صفر رسیده بود.

سالی که در تهران ۸ متر برف بارید! + عکس