ساندرو کارکرده امروز چنده؟ + لیست قیمت انواع ساندرو

به گزارش باملین با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.

 

قیمت روز انواع خودرو ساندرو

برند مدل کارکرد قیمت (تومان)
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۶ ۷۳,۰۰۰ کیلومتر ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۶ ۷۴,۰۰۰ کیلومتر ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۷ ۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
رنو ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۸ ۳۱,۰۰۰ کیلومتر ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۶ ۱۰۴,۰۰۰ کیلومتر ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۴ ۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۷ ۹۳,۰۰۰ کیلومتر ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۶ ۶۳,۰۰۰ کیلومتر ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما۱۵۱,۰۰۰ کیلومتر