سراتو دست دوم و صفر تو بازار چقدر معامله میشه؟

به گزارش باملین بر اساس قیمت خودروهای وارداتی، قیمت سراتو وارداتی صفر مدل ۲.۰ لیتر اتوماتیک سال ۲۰۱۸ حوالی ۲ میلیاردو ۷۸۰ میلیون تومان است. همچنین قیمت سراتو سایپا مدل مونتاژی صفر حوالی یک میلیاردو۹۵۰ میلیون تومان است. سراتو از خودورهای ارزان قیمت وارداتی بازار است.

بررسی قیمت خودروهای کارکرده امروز نشان می دهد که سراتو کوپ مدل ۲۰۱۳ با ۱۳۷ هزارکیلومتر حوالی یک میلیاردو۲۹۰ میلیون تومان به فروش می رسد. همچنین قیمت سراتو دست دوم مدل ۲.۰ لیتر اتوماتیک سال ۲۰۱۶ هم یک میلیاردو۶۹۰ میلیون تومان است. قیمت سراتو اتومات کارکرده سال ۲۰۱۳ نیز یک میلیاردو۲۸۰ میلیون تومان آگهی شده است.

 

قیمت روز خودرو کیا سراتو وارداتی و مونتاژ

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا  صفر ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ صفر ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا، سراتو کوپ ۲۰۱۳ ۱۳۷,۰۰۰ ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا سراتو کوپ ۲۰۱۶ ۵۲,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا سراتو کوپ ۲۰۱۳ ۱۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا سراتو (مونتاژ) ۱۳۹۴ ۱۹۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا سراتو (مونتاژ) ۱۳۹۷ ۱۶۵,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۶ ۱۲۷,۵۰۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۳ ۱۷۰,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما

 

۳ نسل از سراتو در ایران حضور دارند و نسل چهارم به ایران راه نیافت. نسل اول توسط گروه اطلس خودرو وارد شد. نسل دوم مدتی وارد و سپس از سال ۱۳۹۳ توسط سایپا مونتاژ شد، به همین دلیل در بازار به نام‌های سراتو وارداتی و سراتو مونتاژ (یا سایپایی) می‌شناسیم. نسل سوم هم در دو تیپ سدان و کوپه به تعداد محدودی وارد شد.