سفر به عصر قاجار؛ ، دلّاک و درویش + عکس

به گزارش باملین به نقل از فرادید، این عکس‌ها را می‌توان بارها و بارها تماشا کرد و هر بار چیزهای تازه‌ای در آن‌ها دید؛ از جزییات لباس‌ها و چهره‌ها گرفته تا هر چیز دیگری که در طول این یک قرن و اندی دچار تغییرات فراوان شده است.

 عکس‌ نخست امروز یک دلاک را در حال مشت و مال دادن یکی از مراجعانش نشان می‌دهد. عکس دوم مربوط به فردی به نام اسماعیل یزدی است که ظاهرا به خاطر شکل و شمایل خاصی که داشت به عنوان دلقک در دربار ناصرالدین رفت و آمد داشت و اسباب تمسخر و تفریح شاه بود. عکس سوم نیز یک درویش یا گدا را با دستار و پوستین و کشکولش نشان می‌دهد.

سفر به عصر قاجار؛ ، دلّاک و درویش + عکس