شوک جدید به قیمت خودروهای چینی / جک و لاماری ایما پایین اومدن!

به گزارش باملین، بر اساس قیمت صفر خودروهای چینی در بازار آزاد، قیمت هایما ۸S امروز به یک میلیاردو۶۷۰ میلیون تومان رسیده است که نسبت به مهرماه ۱۴۰ میلیون تومان ارزان شده است. همچنین قیمت محصولات کرمان موتور نشان می دهد که جک S۳ اتوماتیک حوالی یک میلیاردتومان خریدوفروش می شود که نسبت به تیرماه ۹۰ میلیون تومان ارزان شده است. همچنین قیمت صفر لاماری ایما امروز یک میلیاردو۶۶۰ میلیون تومان شده است که نسبت به تیر ماه کاهش ۱۹۰ میلیونی را ثبت کرده است.

قیمت چری تیگو ۷ IE نیز در مدت گفته شده ۲۰۵ میلیون ریخته است وحالا یک میلیاردو ۴۴۵ میلیون تومان است. قیمت صفر فوتون تونلند ۲.۸ لیتر سال ۱۴۰۱ نیز نسبت به اول تابستان ۳۵۰ میلیون تومان ارزان شده است. بر اساس قیمت محصولات مدیران خودرو امروز قیمت فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت در مدت گفته شده ۱۷۰ میلیون تومان ارزان شده است.

قیمت صفر کی ام سی T۸ نیز کاهش ۲۸۰ میلیونی نسبت به تیرماه را ثبت کرده است. قیمت لیفان صفر مدل X۷۰ نیز ۲۷۰ میلیون پایین آمده است. قیمت صفر مکث موتور تیارا نیز یک میلیاردو۴۱۰ میلیون تومان است.

 

قیمت خودروهای چینی بازار آزاد

برند مدل (سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
هایما ۸S ۱۴۰۳ / ایران خودرو صفر ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جک S۳ اتوماتیک ۱۴۰۳ صفر ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
مکث موتور تیارا ۱۴۰۳ صفر ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
لیفان X۷۰ ۱۴۰۱ صفر ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
لاماری ایما ۱۴۰۳ صفر ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
لیفان X۷۰ ۱۴۰۱ صفر ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کی ام سی T۸ ۱۴۰۳ / کرمان موتور صفر ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت ۱۴۰۳ / مدیران خودرو صفر ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون تونلند ۲.۸ لیتر ۱۴۰۳ صفر ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فردا SX۵  ۱۴۰۳ صفر ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
چری تیگو ۷ IE ۱۴۰۳/ مدیران خودرو ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت نمایندگی خودروهای چینی

برند مدل (سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
هایما ۸S ۱۴۰۳ صفر (قیمت نمایندگی) ۱,۲۱۲,۴۲۸,۰۰۰
مکث موتور تیارا ۱۴۰۳ صفر (قیمت نمایندگی) ۱,۳۴۱,۵۶۳,۰۰۰
لاماری ایما ۱۴۰۳ صفر (قیمت نمایندگی) ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰
کی ام سی T۸ ۱۴۰۳ صفر (قیمت نمایندگی) ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت ۱۴۰۳ صفر (قیمت نمایندگی) ۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰
 فوتون تونلند ۲.۸ لیتر ۱۴۰۳ صفر (قیمت نمایندگی) ۱,۵۴۰,۶۵۹,۰۰۰
فردا SX۵ ۱۴۰۳ صفر (قیمت نمایندگی) ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما