صعود سنگین قیمت وانت مونتاژی ایران خودرو + جدول فوتون

به گزارش باملین، آخرین قیمت انواع خودرو فوتون برای امروز ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ به شرح زیر است. بر این اساس قیمت گران ترین مدل به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید.

قیمت فوتون صفر کارخانه

قیمت فوتون صفر تونلند G۷ بنزینی در کارخانه ۱ میلیارد و ۸۸۵ میلیون تومان قیمت دارد همچنین فوتون ون وانا مونتاژی ایران خودرو ۱ میلیارد و ۶۴۷ میلیون تومان است.

قیمت فوتون صفر بازار 

قیمت فوتون تونلند ۲.۰ لیتر مدل ۱۴۰۱ صفر  ۱ میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان شد.

قیمت پیکاپ تونلند ۲.۸ لیتر مدل ۱۴۰۳ در بازار  با رشد ۵۰ میلیونی ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان شد.

قیمت فوتون تونلند G۷ بنزینی در بازار ۹۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید.

  با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای فوتون در بازار به دست خواهید آورد.​

قیمت بازار انواع خودرو فوتون

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
تونلند ۲.۰ لیتر ۱۴۰۱ صفر ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تونلند ۲.۸ لیتر ۱۴۰۱ صفر ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تونلند ۲.۸ لیتر ۱۴۰۳ صفر ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تونلند ۲.۸ لیتر ۱۴۰۳ صفر (نمایندگی) ۱,۵۴۰,۶۵۹,۰۰۰
تونلند G۷ بنزینی ۱۴۰۳ صفر ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تونلند G۷ بنزینی ۱۴۰۳ صفر(نمایندگی) ۱,۸۸۵,۵۱۶,۰۰۰
فوتون ون وانا ۱۴۰۳ صفر(نمایندگی) ۱,۶۴۷,۱۸۳,۰۰۰