غول مونتاژی ایران خودرو ارزان شد + جدول

به گزارش باملین، آخرین قیمت انواع خودرو فوتون برای امروز ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ به شرح زیر است. بر این اساس قیمت گران ترین مدل به ۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان رسید.

قیمت فوتون صفر کارخانه

قیمت فوتون صفر تونلند G۷ بنزینی در کارخانه ۱ میلیارد و ۸۸۵ میلیون تومان قیمت دارد همچنین فوتون ون وانا مونتاژی ایران خودرو ۱ میلیارد و ۶۴۷ میلیون تومان است.

قیمت فوتون صفر بازار 

قیمت فوتون تونلند ۲.۰ لیتر مدل ۱۴۰۱ صفر در یک هفته اخیر با افت ۲۰ میلیونی  ۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان شد.

قیمت پیکاپ تونلند ۲.۸ لیتر مدل ۱۴۰۳ در بازار  با کاهش ۲۰ میلیونی ۱ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان شد.

قیمت فوتون تونلند G۷ بنزینی در بازار ۲۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و به ۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان رسید.

  با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای فوتون در بازار به دست خواهید آورد.​

قیمت بازار انواع خودرو فوتون

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
تونلند ۲.۰ لیتر ۱۴۰۱ صفر ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تونلند ۲.۸ لیتر ۱۴۰۱ صفر ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تونلند ۲.۸ لیتر ۱۴۰۳ صفر ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تونلند ۲.۸ لیتر ۱۴۰۳ صفر (نمایندگی) ۱,۵۴۰,۶۵۹,۰۰۰
تونلند G۷ بنزینی ۱۴۰۳ صفر ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تونلند G۷ بنزینی ۱۴۰۳ صفر(نمایندگی) ۱,۸۸۵,۵۱۶,۰۰۰
فوتون ون وانا ۱۴۰۳ صفر(نمایندگی) ۱,۶۴۷,۱۸۳,۰۰۰