فوت ٨ کرمانشاهی بر اثر برق گرفتگی

به گزارش باملین به نقل از مهر، مدیرکل پزشکی قانونی کرمانشاه از فوت هشت کرمانشاه ناشی از برق کرفتگی از ابتدای سال جاری خبر داد.

سلیم خانی از کاهش متوفیان ناشی از برق گرفتگی در استان در ۱۱ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون هشت کرمانشاهی شامل هفت مرد و یک زن بر اثر حوادث برق گرفتگی جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: مجموع فوتی‌های ناشی از برق گرفتگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۴ نفر شامل ۱۲ مرد و دو زن بوده روند کاهشی را طی کرده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه تصریح کرد: به طور کلی عبور جریان برق از بدن را برق گرفتگی یا شوک الکتریکی می‌گویند و در صورتی که جریان برق از بدن عبور نماید بدن عکس العمل شدید در مقابل آن از خود نشان خواهد داد.

خانی تاکید کرد: به عبور جریان برق در بدن شوک الکتریکی می‌گویند که برای به وجود آمدن این شوک باید مقدار جریان برق و شرایط فرد در قبول آن کافی باشد و پس از آن اثرات این برق گرفتگی از احساس شوک شروع شده تا حالت سنکوپیعنی بیهوشی کامل برسد.