فوری / عیدی کارمندان واریز شد + جزییات

فوری / عیدی کارمندان واریز شد + جزییات

رییس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: تأمین منابع برای پرداخت عیدی کارکنان دولت صورت گرفته و خزانه پرداخت می‌کند و این کار در حال انجام است. عیدی کارمندان و بازنشستگان دولت امسال با رشد ۳۸ درصدی درمقایسه با سال قبل به حداقل دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. گفتیم حداقل، چون براساس مصوبه هئیت وزیران و طبق روال سال‌های گذشته در صورت متاهل بودن و داشتن فرزند مبلغ جداگانه‌ای به کف عیدی کارمندان و بازنشستگان دولت تعلق می‌گیرد و مثلا برای کارمند متاهلی که صاحب چهار فرزند است، در مجموع به چهار میلیون و ۴۰۰ هزارتومان می‌رسد.