قیمت ارز دیجیتال ۱۳ اسفند / قیمت شیبا ۱۳۰ درصد افزایش یافت

به گزارش باملین،  صعود قیمت ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت اخیر متوقف  است بر این اساس ارزش بیت کوین در یک روز اخیر ۶۲ صدم درصد کاهش داشت اما رشد هفتگی بیت کوین ۲۰ درصد است همچنین در ۲۴ ساعت اخیر ارزش معاملات بازار بیت کوین ۲۳.۸ میلیارد دلار بوده است.

اتریوم در ۲۴ ساعت ۳۵ صدم درصد کاهش یافت اتریوم در یک هفته اخیر ۱۴ درصد رشد داشته است.

کاردانو در یک روز اخیر ۲.۲۳ درصد افت داشت البته بررسی قیمت هفتگی کاردانو نشان می دهد که این رمز ارز ۲۳.۷۶ درصد افزایش قیمت داشته است.

بیشترین رشد روزانه را شیبا به دست آورد که ۱۳.۷۱ درصد در یک روز رشد قیمتی داشت شیبا در یک هفته اخیر رشد شگفت انگیز ۱۳۰ درصدی داشته است.

# ارز دیجیتال قیمت قیمت ریالی حجم بازار معاملات روزانه روزانه هفتگی
۱ بیتکوین $۶۱,۹۷۴ ۳,۶۶۷,۲۲۶,۹۲۵تومان ۱.۲۱۷تریلیون دلار ۲۳.۸۰میلیارد دلار ۰.۶۲% ۲۰.۱۹%
۲ اتریوم $۳,۴۳۲.۸۱ ۲۰۳,۱۳۳,۱۱۲تومان ۴۱۱.۰میلیارد دلار ۱۱.۹۷میلیارد دلار ۰.۳۶% ۱۴.۳۲%
۳ تتر $۱.۰۰ ۵۹,۲۰۷تومان ۹۹.۲۶میلیارد دلار ۶۷.۵۳میلیارد دلار ۰.۰۴% ۰.۰۸%
۴ بایننس کوین $۴۱۰.۵۴ ۲۴,۲۹۳,۲۹۷تومان ۶۱.۴۱میلیارد دلار ۱.۵۱۷میلیارد دلار ۰.۵۱% ۷.۵۲%
۵ سولانا $۱۳۰.۲۵ ۷,۷۰۷,۵۷۷تومان ۵۷.۴۸میلیارد دلار ۲.۷۰۲میلیارد دلار ۰.۱۲% ۲۴.۸۱%
۶ ریپل $۰.۶۳۵۷۱۶ ۳۷,۶۱۸تومان ۳۴.۹۶میلیارد دلار ۲.۹۵۱میلیارد دلار ۰.۵۳% ۱۷.۳۵%
۷ یو اس دی سی $۰.۹۹۹۹۶۳ ۵۹,۱۷۲تومان ۲۹.۰۲میلیارد دلار ۵.۶۶۹میلیارد دلار ۰.۰۱% ۰.۰۰۸%
۸ کاردانو $۰.۷۳۸۷۱۲ ۴۳,۷۱۳تومان ۲۶.۲۴میلیارد دلار ۱.۲۲۳میلیارد دلار ۲.۲۳% ۲۳.۸۶%
۹ دوج کوین $۰.۱۴۰۴۲۸ ۸,۳۱۰تومان ۲۰.۲۳میلیارد دلار ۳.۵۳۰میلیارد دلار ۰.۶۶% ۶۳.۷۰%
۱۰ آوالانچ $۴۳.۸۱ ۲,۵۹۲,۴۹۶تومان ۱۶.۸۰میلیارد دلار ۶۹۵.۹میلیون دلار ۰.۹۶% ۲۱.۱۶%
۱۱ شیبا اینو $۰.۰۰۰۰۲۲ ۱تومان ۱۳.۰۹میلیارد دلار ۶.۲۴۸میلیارد دلار ۱۳.۷۱% ۱۳۰.۳۶%