قیمت ارز دیجیتال ۲۲ اسفند / بیت‌کوین در آستانه ثبت رکورد جدید

به گزارش باملین، قیمت جدید ارزهای دیجیتال را در جدول زیر مشاهده می کنید.

بر این اساس قیمت بیت کوین با رشد ۲ درصدی در ۲۴ ساعت اخیر به ۶۹ هزار و ۷۰۹ دلار رسید. بیت کوین در یک هفته اخیر بیش از ۶ هزار دلار افزایش قیمت داشته است.

ارزش اتریوم نیز به ۳ هزار و ۹۵۵ دلار رسید این ارز نیز در یک هفته اخیر سود ۱۳ درصدی را داشته است.

ارزش بایننس کوین در هفت روز گذشته ۱۸ درصد افزایش یافته است. شیبا همچنان در بازار می درخشد این ارز نیز در یک هفته اخیر ۷۲ درصد رشد داشته است.

# ارز دیجیتال قیمت قیمت ریالی حجم بازار معاملات روزانه روزانه هفتگی
۱ بیت کوین $۶۹,۷۰۹ ۴,۱۵۹,۴۴۰,۷۵۶تومان ۱.۳۴۲تریلیون دلار ۳۴.۵۷میلیارد دلار ۲.۰۳% ۱۰.۱۹%
۲ اتریوم $۳,۹۵۵ ۲۳۶,۰۱۵,۷۸۶تومان ۴۶۷.۸میلیارد دلار ۱۵.۵۰میلیارد دلار ۰.۵۲% ۱۳.۵۹%
۳ تتر $۱.۰۰۱۷۵۴ ۵۹,۷۷۴تومان ۱۰۱.۸میلیارد دلار ۷۶.۶۲میلیارد دلار ۰.۰۵% ۰.۰۹%
۴ بایننس کوین $۴۹۱.۷ ۲۹,۳۴۲,۱۶۵تومان ۷۲.۳۹میلیارد دلار ۲.۶۷۱میلیارد دلار ۰.۷۹% ۱۸.۵۱%
۵ سولانا $۱۴۷.۴ ۸,۷۹۷,۳۳۸تومان ۶۴.۰۷میلیارد دلار ۳.۴۹۷میلیارد دلار ۰.۵۲% ۱۲.۶۴%
۶ ریپل $۰.۶۲۴۸ ۳۷,۲۸۴تومان ۳۳.۹۹میلیارد دلار ۱.۶۱۹میلیارد دلار ۰.۳۷% -۱.۳۵%
۷ یو سی اس دی $۰.۹۹۹۷ ۵۹,۶۵۱تومان ۲۹.۹۹میلیارد دلار ۷.۰۲۴میلیارد دلار ۰.۰۴% -۰.۰۰۰۱%
۸ کاردانو $۰.۷۳۸۶ ۴۴,۰۷۷تومان ۲۶.۲۶میلیارد دلار ۶۷۲.۸میلیون دلار ۱.۱۷% ۰.۳۵%
۹ دوج کوین $۰.۱۷۷۸ ۱۰,۶۱۳تومان ۲۶.۱۵میلیارد دلار ۳.۰۶۳میلیارد دلار ۳.۹۷% ۳۰.۹۵%
۱۰ شیبا اینو $۰.۰۰۰۰۳۴۸۳ ۲.۰۷۸تومان ۲۰.۹۰میلیارد دلار ۲.۹۲۲میلیارد دلار ۳.۸۸% ۷۲.۸۹%