قیمت جدید دلار در بازار سنا اعلام شد

به گزارش باملین، هر دلار در بازار سنا ۴۲۷ هزار و ۶۶۱ ریال خریداری و ۴۳۱ هزار و ۵۴۵ ریال فروخته شد.

هر یورو ۴۶۷ هزار و ۱۰۸ ریال خرید و ۴۷۱ هزار و ۳۵۰ ریال فروخته شد.

هر پوند انگلیس ۵۴۹ هزار و ۵۷۸ ریال خرید و ۵۵۴ هزار و ۵۶۹ ریال فروخته شد.

هر لیر ترکیه هم ۱۳ هزار و ۴۲۸ ریال خرید و ۱۳ هزار و ۵۵۰ ریال فروخته شد.

درهم امارات عربی متحده هم ۱۱۶ هزار و ۴۴۹ ریال ریال خرید و ۱۱۷ هزار و ۵۰۷ ریال فروخته شد.

هر یوان چین هم ۵۹ هزار و ۵۱۵ ریال خرید و ۶۰ هزار و ۵۶ ریال فروخته شد.

دلار استرالیا ۲۸۳ هزار و ۵۰۲ ریال خرید و ۲۸۶ هزار و ۷۷ ریال فروخته شد.

دلار کانادا هم ۳۱۷ هزار و ۲۲۴ ریال خرید و ۳۲۰ هزار و ۱۰۵ ریال فروخته شد.