قیمت ساندرو اتوماتیک امروز شنبه ۹ دی چند؟ + لیست قیمت

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.

 

قیمت روز انواع خودرو ساندرو

برند مدل کارکرد قیمت (تومان)
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۶ ۱۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۶ ۶۳,۰۰۰ کیلومتر ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۸ ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۸ ۶۹,۵۰۰ کیلومتر ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۴ ۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۵ ۶۶,۵۰۰ کیلومتر ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۸ ۶۳,۰۰۰ کیلومتر ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۶ ۱۹۲,۲۰۰ کیلومتر ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما۱۵۱,۰۰۰ کیلومتر