قیمت ساندرو باز هم افزایشی است! + لیست قیمت انواع ساندرو

به گزارش باملین با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.

 

قیمت روز انواع خودرو ساندرو

 

برند مدل کارکرد قیمت (تومان)
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۷ ۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۸ ۶۴,۰۰۰ کیلومتر ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۶ ۱۷۷,۰۰۰ کیلومتر ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۶ ۱۵۱,۰۰۰ کیلومتر ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۷ ۵۱,۰۰۰ کیلومتر ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۷ ۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۸ ۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۸ ۶۹,۵۰۰ کیلومتر ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما