قیمت کیا سراتو در ۲۴ ساعت گذشته ۲۰۰ میلیون گران شد!

به گزارش باملین، بر اساس قیمت خودروهای وارداتی، قیمت سراتو وارداتی صفر کیلومتر به ۳ میلیاردو۵۰ میلیون تومان رسیده است که نسبت به روز گذشته ۲۰۰ میلیون تومان گران شده است. همچنین قیمت کیا سراتو مونتاژ سال ۹۸ نیز با افزایش ۱۵۰ میلیون تومانی به ۲ میلیاردو۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت سراتو  وارداتی دست دوم سال ۲۰۱۰ نیز ۹۷۰ میلیون تومان است.

همچنین قیمت سراتو کوپ اتومات صفر سال ۲۰۱۰ نیز همین حوالی اعلام شده است که از خودروهای ارزان قیمت وارداتی محسوب می شود. قیمت سراتو سایپا کارکرده سال ۹۷ نیز یک میلیاردو۳۲۰ میلیون تومان اعلام شده است.

 

قیمت روز خودرو کیا سراتو وارداتی و مونتاژ

برند مدل (سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا  صفر ۱۵۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ صفر ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا، سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۰ ۲۴۱,۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا، سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۶ ۱۰۱,۰۰۰ ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا، سراتو کوپ اتوماتیک ۲۰۱۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا، سراتو کوپ اتوماتیک ۲۰۱۲ ۱۷۵,۵۰۰ ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا، سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۷ ۱۲۰,۰۰۰ ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا، سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۶ ۵۹,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما