مالیات چه کسانی قرار است بخشیده شود؟

به گزارش باملین به نقل از فردای اقتصاد، سازمان امور مالیاتی کشور: در بخشنامه ابلاغی مهدی رعنایی، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور منضم به تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۵۱۷/ ت ۶۱۷۴۷ ه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ هیأت وزیران تصریح شده است: با عنایت خشکسالی‌‏های شهرستان‌های زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند در سال‌های اخیر، بدهی مالیات بر درآمد تا پایان عملکرد سال ۱۴۰۱ آن دسته از مودیان خسارت دیده این شهرستان‏‌ها که بیش از ۵۰ درصد اموال آن‌ها در اثر خشکسالی از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی‏‌های خود نیستند، با تعیین کمیسیون‌‏های موضوع مواد (۳) و (۴) آیین‌نامه موضوع ماده (۱۶۵) قانون مالیات‏‌های مستقیم حسب مورد و حداکثر تا میزان خسارت وارده بخشوده می‌شود.