مدل جدید پیکان وارد بازار شد + عکس

به گزارش باملین به نقل از اطلاعات آنلاین، شرکت ایران ناسیونال/ ایران خودرو در بهمن ۱۳۵۲ از تولید مدل جدیدی از خودرو پیکان با عنوان پیکان ۵۳ خبر داد. روزنامه اطلاعات ۱۶ بهمن ۱۳۵۲ در صفحه اول خود خبر انتشار مدل جدید پیکان را منتشر کرد. خبر را بخوانید.

مدل جدید پیکان وارد بازار شد + عکس

مدل جدید پیکان وارد بازار شد + عکس