مسافران شمال بخوانند / کندوان هم یکطرفه شد

به گزارش باملین به نقل از مهر، سرگرد محمد احمدی افزود: با توجه به شدت گرفتن بار ترافیکی در محدوده طویر محور کندوان از این محدوده به سمت تهران و کرج یکطرفه می‌شود.

وی افزود: اعمال محدودیت تردد و یکطرفه شدن تا تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.