مهاجران ایرانی چقدر پول به ایران ارسال می‌کنند؟

به گزارش باملین به نقل از تجارت نیوز، وجوه ارسالی مهاجران به ایران تا نیمه اول سال ۲۰۲۲، توسط بانک جهانی منتشر یا تخمین زده می‌شد. جریان وجوه ورودی به ایران از سال ۲۰۱۱ هیچ تغییر چشمگیری نداشته است.

وجوه ارسالی مهاجران می‌تواند طی یک چرخه مالی، دسترسی ایران به بازارهای سرمایه بین‌المللی را افزایش دهد. حالا سوال این است که ایرانیان چقدر به کشورهای دیگر وجوه ارسالی دارند و مهاجران ایرانی چقدر به داخل کشور وجوه ارسال می‌کنند؟

رصدخانه مهاجرت ایران در سالنامه سال ۱۴۰۱ به وضعیت وجوه ارسالی به کشورهای دیگر و به داخل کشور پرداخت.

در سالنامه مهاجرت سال گذشته آمده است که داده‌های وجوه ارسالی مهاجران به ایران تا نیمه اول سال ۲۰۲۲، توسط بانک جهانی منتشر یا تخمین زده می‌شد. جریان وجوه ورودی به ایران از سال ۲۰۱۱ هیچ تغییر چشمگیری نداشت. وجوه ورودی روی رقم یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار ثابت مانده بود. البته با توجه به روند افزایش مهاجرت ایرانیان طی یک دهه گذشته، اتکا به این داده‌ها دور از واقع است.

گزارش بانک جهانی از داده‌های وجوه ارسالی مهاجران کل داده‌های تاریخی ایران از پایگاه داده این سازمان حذف شده است. تنها تخمین ۶۰۰ میلیون دلار برای سـال ۲۰۲۲ در گزارش بانک جهانی باقی مانده است. پیش‌بینی می‌شد روندهای نامطلوب اقتصاد جهانی و خاورمیانه و شمال افریقا، دریافت وجوه ارسالی از مهاجران را تا سال ۲۰۲۳ میلادی، ۲ درصد کاهش دهد.

وضعیت ارائه آمار وجوه ارسالی مهاجران از ایران به سایر کشورها حتی در شـرایط بدتری قرار دارد. هیچ نهاد ملی و بین‌المللی چنین آماری را ارائه نمی‌دهد.