نقش حیاتی گروه ملی انفورماتیک در اجرای قانون جدید بانک مرکزی

به گزارش باملین، دکتر یکتا اشرفی معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی در مجمع فوق العاده شرکت ملی انفورماتیک با اشاره به وظایف خطیری که در قانون جدید بانک مرکزی برای گروه ملی انفورماتیک در نظر گرفته شده است، گفت: نگاه به توسعه فناوری اطلاعات، هوشمندسازی و نظارت‌های سیستمی در قانون جدید بانک مرکزی بسیار حائز اهمیت است و نقشی که گروه ملی انفورماتیک در اجرای این موضوع دارند، بسیار حیاتی است.

وی به موضوع نظارت هوشمند اشاره  و تصریح کرد: بانک مرکزی بر نظارت به شبکه بانکی از طریق هوشمندسازی فرآیندها تاکید دارد. افزایش سرمایه کنونی شرکت ملی انفورماتیک نیز به عنوان بازیگر اصلی موضوع نظارت هوشمند، یک نیاز مُبرم است و با توجه به شاخص‌های بازدهی و رعایت نسبت سهامداری، بانک مرکزی با آن موافقت کرده است.

مجمع فوق‌العاده شرکت ملی انفورماتیک با حضور اعضای هیات مدیره، نمایندگان صاحبان سهام، بازرس قانونی و حسابرس مستقل برگزار شد و اعضا با افزایش سرمایه این شرکت موافقت کردند.

مجمع فوق‌العاده شرکت ملی انفورماتیک صبح روز شنبه (۱۲ اسفندماه ۱۴۰۳) به ریاست دکتر یکتا اشرفی معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی و با حضور نمایندگان بانک‌های مرکزی، ملی ایران، صادرات ایران، صنعت و معدن و سایر سهامداران، اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت ملی انفورماتیک در محل این شرکت برگزار شد.

اعضای مجمع بعد از ارائه گزارش توجیهی افزایش سرمایه و برنامه کلان راهبردی گروه ملی انفورماتیک، با افزایش سرمایه شرکت ملی انفورماتیک از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده موافقت کردند.

بر این اساس و با تصویب اعضای مجمع، افزایش سرمایه شرکت ملی انفورماتیک از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده به تصویب اعضای مجمع رسید.