هزینه نقل و انتقال ملک افزایش یافت

به گزارش باملین به نقل از تسنیم، هیئت دولت مطالبه عوارض نقل و انتقال املاک به نرخ ٢ درصد و حق واگذاری به نرخ یک درصد توسط سازمان مالیاتی و واریز آن به حساب شهرداری ها علاوه بر مالیات مقرر در ماده ۵٩ قانون مالیات های مستقیم را ابلاغ کرد.

هزینه نقل و انتقال ملک افزایش یافت