هفت خوان دریافت تسهیلات اجاره ادامه دارد

فقط یک ماه از ابلاغیه بانک مرکزی برای دریافت وام ودیعه مسکن می‌گذرد؛ ولی این روزها شعب پرداخت کننده وام به بهانه قرار گرفتن در ایام پایانی سال، اعطای وام را متوقف و شرایط اعطای وام را نیز دشوار کرده‌اند.