هوای تهران ناسالم شد

به گزارش باملین به نقل از مهر، طبق داده‌های شرکت کنترل هوا، میانگین کیفیت هوای مناطق ۲۲ گانه تهران هم‌اکنون با شاخص ۱۳۴ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

هوای تهران ناسالم شد