واردات دام زنده برای این افراد مجاز است

به گزارش باملین به نقل از مهر، مدیر کل دفتر مقررات صادرات واردات وزارت صمت در نامه‌ای به گمرک ایران اعلام کرد که واردات دام زنده از گمرکات مرزی قانونی شد.

در این مکاتبه آمده است: بر اساس تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۸ کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی، واردات دام زنده توسط شرکتهای تعاونی مرزنشینان کلیه استان‌های مرزی طبق سهمیه تخصیصی مجاز بوده و میزان آن بدون محدودیت تعیین گردیده است.

واردات دام زنده برای این افراد مجاز شد