واکنش کنعانی به ادعای آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران

واکنش کنعانی به ادعای آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران

کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه به اظهار نظر آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران واکنش نشان داد.  کنعانی گفت: ایران در چارچوب تفاهمات حاصله و به منظور رفع پاره ای از ابهامات در حال همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارد. پیشبرد برنامه صلح آمیز هسته ای ایران در چارچوب حقوق و تکالیف مندرج ذیل موافقت نامه جامع پادمان با آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت می گیرد و ادامه دارد. طبیعی است که آمریکا به عنوان ناقض برجام صلاحیت و شایستگی اظهارنظر درباره فعالیت های هسته ای ایران را ندارد.