پروازهای لغو شده کرمان انجام شد

به گزارش باملین به نقل از ایسنا، علی جزینی ظهر امروز ۱۰ اسفندماه در این رابطه اظهار کرد: دو پرواز ۱۰۵۰ و۴۵۶۲ شرکت هواپیمایی ماهان به مقاصد (۱۰۵۰ تهران ) و (۴۵۶۲شیراز_ اهواز) به ترتیب در ساعات ۹/۰۲و ۸/۵۰ به مقاصد فرودگاه بین المللی مهرآباد، شیراز و اهواز انجام شد.

وی ادامه داد: پرواز شماره ۱۰۵۱ از تهران که قرار بود ساعت ۹/۴۵ به کرمان بیاید، ساعت ۱۱/۰۶ در فرودگاه بین المللی کرمان به زمین نشست.