کد مکالمه رایگان ایرانسل ساعتی

گاهی اوقات شما به مکالمه رایگان ایرانسل فقط برای چند ساعت نیاز دارید و می خواهید حداقل برای چند دقیقه یا چند ساعت به صورت رایگان با دیگر دوستانتان صحبت کنید. در این مطلب از باملین قصد داریم نحوه فعالسازی کد مکالمه رایگان ایرانسل ساعتی را به شما آموزش دهیم.

 

کد فعالسازی مکالمه رایگان ایرانسل ساعتی

بسته شگفتاک که یک بستمه مکالمه رایگان ایرانسل ساعتی است طبق الگوی مصرف مشترکین تعرفه‌گذاری می‌شود. در این بسته به ازای مقدار مشخصی مکالمه در طول روز و پیش از ساعت ۹ شب،  یک بسته مکالمه یک ساعته (درون و برون شبکه) برای باقی ساعات شب اهدا می‌شود. مشترکین ایرانسل می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۴*۴۴۴۴* از این بسته یک ساعته در بازه زمانی ۹ تا ۱۲ شب همان روز استفاده کنند.