کد ۱۵ دقیقه مکالمه رایگان ایرانسل

اپراتور ایرانسل برای رفاه بیشتر مشترکان خود بسته های مکالمه رایگان مختلفی را برای هر نفر در نظر می گیرد تا با استفاده از آنها در صورت شارژ نداشتن سیم کارت اعتباری، باز هم بتوانید با دوستان خود ارتباط بگیرید. اگر می خواهید بسته مکالمه رایگان ایرانسل خود را داشته باشید این مطلب از باملین را تا انتها مطالعه کنید.

فعالسازی کد ۱۵ دقیقه مکالمه رایگان ایرانسل

ایرانسل به منظور رفاه و رضایت مشترکان خود بسته های مختلف زیادی برای مکالمه ، اینترنت در اختیار آنها قرار داده است. اگر شما از کاربران ایرانسلی هستید می توانید از کدهای متنوع ایرانسل استفاده کنید تا هزینه های خود را تا میزان زیادی کاهش دهید. اگر می خواهید بسته ویژه مکالمه خود را دریافت کنید می توانید کد ستاره ۴۴۴۴ مربع (#۴۴۴۴*) را شماره گیری نمایید.دقت داشته باشید که این بسته ها برای هر کاربری متفاوت خواهد بود و برای همه یکسان نیست و طرحی که به شما پیشنهاد می شود بر اساس الگوی مصرف تان است.

اگر می خواهید بسته ویژه اینترنت خود را دریافت کنید می توانید کد #۲*۴۴۴۴* را شماره گیری نمایید.

فعالسازی ۱۵ دقیقه مکالمه رایگان مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل

مشترکان دائمی ایرانسلی نیز می توانند کد #۱*۴۴۴۴* را شماره گیری کنند که در هر روز از یک ساعت مکالمه ایرانسلی رایگان بهره مند خواهند شد. این بسته پس از اینکه خریداری شد سریعا برای آنها فعال می شود و شما می توانید در هر تعداد تماس که می خواهید ، یک ساعت مکالمه ایرانسلی را داشته باشید.

مشترکان اعتباری ایرانسلی در طول پاییز در همه ی روزها می توانند یک بسته ۱۵ دقیقه ی مکالمه را خریداری کنند. این بسته بعد از شماره گیری کد سریعا برایشان فعال می شود و قابل استفاده خواهد بود و در هر تعداد تماس که میخواهید می توانید از پانزده دقیقه مکالمه ایرانسلی بهره مند شوید.