کسر حق بیمه از پاداش و حق ماموریت لغو شد

به گزارش باملین به نقل از مهر، بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته اتاق تعاون ایران در شورای مقررات زدایی سازمان تأمین اجتماعی، موضوع حق بیمه بر پاداش پرداختی با سه شرط؛ موردی و عملکردی، عدم استمرار، بابت عملکرد خاص باشد، مشمول نخواهد بود. همچنین در خصوص حق بیمه بازنشستگان مشغول کار نیز اصل بر این است که بازنشستگان مشمول حق بیمه نیستند مگر اینکه تمام وقت بودن آن احراز گردد. کارفرمایان مکلف هستند مستندات لازم شامل حکم بازنشستگی، قرارداد، مبالغ واریزی و مستندات ورود و خروج در صورتی که ماهیت کار ایجاب می‌نماید در زمان رسیدگی ارائه نماید.

 

در خصوص فوق‌العاده حق مأموریت نیز مشمول کسر حق بیمه نیست و باید مستندات شامل حکم مأموریت، هزینه اسکان و پذیرایی، هزینه ایاب و ذهاب و… است، باید در زمان بازرسی ارائه شود، همچنین الزامی به ارائه همه مدارک به طور توأمان وجود ندارد. بنابراین استمرار و تکرار مأموریت در صورتی که مستندات و مدارک مربوطه موجود باشد، مانع از غیر مشمول بودن حق بیمه نیست.