کیف ۵ میلیاردی توسط راننده تاکسی مهربان به صاحبش بازگردانده شد!

راننده‌ای که کیف ۵ میلیاردی را به صاحبش بازگرداند

حتی فکر گم کردن مدارک و کیف پول سخت است چه برسد به تجربه‌اش. فارغ از پول‌هایی که در کیف بوده و گم شده برای تک‌تک کارت‌ها باید یکی دو روز وقت گذاشت و مدام با خودمان بگوییم چرا بیشتر حواسم به وسایلم نبود؟

کارت ملی و کارت دانشجویی یا کارت محل کار و گواهینامه هم اگر لابه‌لای کارت‌ها باشد که دیگر اوج فاجعه است.

چند وقتی قرار است حرص بخوریم برای این از دست دادن. دعادعا می‌کنیم یک نفر با وجدان آن را پیدا کند که به ما بازگرداند. نگران نباشید قرار نیست یک خبر بد برایتان روایت کنیم، موضوع خبر خوب‌مان یک رانندۀ با وجدان است که کیف و مدارک مسافرش را به او برگرداند آن هم با موجودی ۵ میلیاردی.

این راننده تاکسی تا فرودگاه، مسافری سوار کرد و بعد از اتمام مسیر، مسافر با او تماس گرفت و پرسید من کیفی در ماشین شما گذاشتم؟ او ماشین را چک کرد و متوجه کیفی با موجودی چند هزار دلار در ماشین شد.

آقای راننده هم کیف را به صاحبش تحویل داد.