۱۵ اسفند کامپیوترها را روشن نکنید! + جزییات

به گزارش باملین به نقل از اطلاعات آنلاین، ۳۰ سال پیش به علت حمله ویروس میکل آنژ در سراسر دنیا از مردم خواسته شده بود که یارانه‌های خود را روشن نکنید. روزنامه اطلاعات ۵ اسفند ۱۳۷۲ این خبر را منتشر کرد. گفتنی است که شرایط خاص اینترنت ایران در سال ۱۳۷۲ باعث شد که ویروس میکل آنژ به رایانه‌هایی ایرانی خسارتی وارد نکند. خبر را بخوانید.

۱۵ اسفند کامپیوترها را روشن نکنید! + جزییات