۶۷.۵ درصد از مجوزهای وزارت ارتباطات به شناسه یکتا تبدیل شد

به گزارش باملین، تا روز هجدهم بهمن مجموعاً ۱۵ هزار و ۵۵۶  فعال اقتصادی، مجوزهایشان را الکترونیکی کرده و شناسه یکتا دریافت کرده اند.

از میان این عده،۱۳ هزار و ۱۵۶  نفر از  اتاق اصناف و هزار و ۱۱۶ نفر از از وزارت ورزش و جوانان شناسه یکتا دریافت کرده اند.

با توجه به تعداد صاحبان پروانه کسب و مجوزهای اداره در میان دستگاه ها، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کارزار تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیک از سایر دستگاهها پیشی گرفته است.

یادآوری می‌شود با حکم ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی تا پایان سال ۱۴۰۳ باید به مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) تبدیل شوند. درگاه ملی مجوزها امکان صدور غیرحضوری و رایگان شناسه یکتا برای صاحبان مجوزهای کاغذی را فراهم کرده و از دی‌ماه گذشته، عملیات تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا شروع شده است.

زیرساخت نرم‌افزاری کارزار ملی حذف مجوزهای کاغذی، طی ماه‌های گذشته توسط مراکز فناوری اطلاعات اکثر دستگاه‌های اجرایی عملیاتی شده‌است اما وزارت‌خانه‌های صمت، کشور و آموزش‌وپرورش هنوز زیرساخت لازم نرم‌افزاری برای اجرای ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزها و تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیک و را فراهم نکرده‌اند.

رتبه

صادرکننده مجوز

تعداد مجوز های صادره قبلی

مجوزهای کاغذی الکترونیک شده

درصد مجوز تبدیل شده به صادره قبلی

۱

وزارت ارتباطات

۹۰۷

۶۱۲

۶۷.۵%

۲

وزارت ورزش و جوانان

۷۹۸۴

۱۱۱۶

۱۴%

۳

سازمان ملی استاندارد

۶۱۳۷

۳۴۷

۵.۷%

۴

وزارت نیرو

۷۲۲

۳۵

۴.۸%

مجوزهای تبدیل شده سایر وزارتخانه ها به دلیل کم بودن تعداشان در این فهرست نیامده اند